Урнополагането се таксува отделно.

По желание към минималния пакет могат да се добавят допълнителни траурни стоки и услуги по предварително обявен ценоразпис.

Какво е необходимо за извършване на кремация

  • Смъртен акт (оригинал).
  • Декларация за кремация по образец (попълнена от пряк наследник).
  • Документ удостоверяващ родствена връзка на декларатора с починалия (Удостоверение за наследници, Акт за граждански брак, Акт за раждане (децата), Удостоверение за родствени връзки.
  • Разрешително за кремация (Талон от лекаря издал Съобщението за смърт, че смъртта не е насилствена).
 
 

Когато едно тяло се кремира, тленните останки се изгарят за да се превърнат в пепел. Кремирането на телата се извършва в нови и модерни кремационни пещи, при които целият процес е напълно автоматизиран. Тялото се изгаря при температура между 800 и 1000 градуса по Целзий. Средната продължителност на кремацията е около 1 час. След приключването й, пепелта се поставя в урна и се предава на близките на починалия или се пренася в съответния гробищен парк, където ще се извърши обреда по урнополагане. Пепелта може да бъде погребана, да се запази от семейството в урна, урната да се положи в специално обособено място в гробищен парк или пък да се разпръсне.

Много хора погрешно смятат, че ако изберат кремация за себе си или свой близък, това означава, че не може да се направи традиционната погребална церемония. Всъщност, кремацията по никакъв начин не пречи на традиционното погребение и много кремации обикновено се извършват след като традиционната погребална церемония е минала. Другият вариант е да изберете директна кремация, която да е последвана от церемония на по-късна дата.

Много религии и култури имат много строги разбирания относно кремациите – докато някои изцяло забраняват кремациите, при други е задължителна, а при трети има място за свободен избор. Избора за извършване на кремация е свързан и с това какви са семейните традиции, какви са желанията на близките на починалия, а също и какво е било неговото собствено желание. Ние от Траурна Агенция Аврора, вярваме в правото на свободен избор и сме готови да Ви помогнем, независимо какъв е Вашият избор.

Траурна Агенция Аврора може да Ви помогне за организирането и извършването на кремацията. По-надолу ще откриете подробна информация относно необходимите документи, пакетни цени за кремация, както и подробно описание на услугите по кремацията и техните индивидуални цени. Не се колебайте да се свържете за всякакви въпроси, свързани с кремацията.

Как може да Ви помогнем?
Свържете се с нас!


Контакти