За помени и подавки се обадете на тел: 0898 638 028. Поменът, възпоменанието или панихидата, различни имена за един и същи обред, имат много голяма важност в българските традиции. Както и да са се изменяли те през годините, някои основни моменти са се съхранили напълно и продължават да имат основно място в почитането на паметта на починалия.

Смисълът на всички панихиди след смъртта на човека е да осигурят прехода на починалия от живота тук на земята към непознатия отвъден свят на душите.

След погребението се правят помени, когато се ходи на гроба на починалия. Те са задължителни на третия, деветия, двадесетия и четиридесетия ден от смъртта на човек.

Много често през цялата първа седмица се ходи всеки ден на гроба и се прелива с вода или вино. Има места, на които обичаят е да се ходи по-често, като всеки ден до 40-ия ден или всеки понеделник и четвъртък до 40-ия ден. По-рядко това се прави през цялата първа година от смъртта. По-често след първите 40 дни помените се правят по-рядко. На гроба на починалия задължително се ходи на третия, шестия, деветия месец и първата година. Годината, наричана още “склопование”, “връхнина”, затваря разделянето с починалия.

При всички задължителни помени, на гроба на починалия се носи варено жито за помен, раздава се, вика се свещеник, който чете молитва за покой на душата на починалия. На тези задължителни възпоменания, не се ходи на друг гроб, освен на този за когото се раздава.

Освен на помените, на Задушниците също се носят и раздават задължително жито и вино. Смята се, че от тях покойникът яде и пие. На всички панихиди гробът се прелива с вода и вино.

Некролозите също са неразделна част от почитането на паметта на починалия. В Траурна Агенция Аврора може да поръчате некролози за всеки помен, да разгледате различни шаблони на некролози, от които да изберете или да използвате собствен уникален текст, с който да почетете паметта на Вашите близки.

Как може да Ви помогнем?
Свържете се с нас!


Контакти